Pod Wawelem. Galician breakfast, lunch and dinner by Wawel.

Czy wiesz, że za czasów panowania austro-węgierskiego cesarza Franciszka Józefa ludność Galicji, w tym Krakowa, cieszyły się jego szczególna autonomią? Jak wynika ze źródeł historycznych, owym terenom sprzyjała największa swoboda kulturalno-narodowa wynikająca z praw ugody austriacko-polskiej. Wówczas jego Cesarka mość pozwoliła nam posługiwać się ojczystym językiem, nie tylko między sobą, ale również w urzędach na każdym szczeblu(Autonomia Galicyjska- 1871 r.). (lp)

Ciekawostka:
Oficjalny tytuł Najjaśniejszego Pana cesarza Franciszka Józefa po roku 1867 to:

 • Franciszek Józef I z Bożej Łaski cesarz Austrii,
 • apostolski król Węgier,
 • król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii,
 • król Jerozolimy etc, etc...
 • arcyksiążę Austrii,
 • wielki książę Toskanii i Krakowa,
 • książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny,
 • wielki książę Siedmiogrodu,
 • margrabia Moraw,
 • książę Górnego i Dolnego Śląska, Modeny, Parmy, Piacenzy, Guastalli, Oświęcimia i Zatora,
 • Cieszyna, Frulii, Raguzy i Zadaru,
 • uksiążęcony hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Gorycji i Gradiszki,
 • książę Trydentu i Brixen,
 • margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii,
 • hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenbergu,
 • pan Triestu, Cattaro i Marchii Słoweńskiej,
 • wielki wojewoda województwa Serbii.